Gönül ve fikir adamı Fethi Gemuhluoğlu’nu vefatının 46. yıl dönümünde rahmetle anıyoruz

Paylaş

Gönül ve fikir adamı Fethi Gemuhluoğlu’nu vefatının 46. yıl dönümünde rahmetle anıyor, Mehmet Akif İnan’ın Fethi Gemuhluoğlu’nun vefatı üzerine 7 Ekim 1977 tarihinde Yeni Devir’de yayımladığı Fethi Ağabey başlıklı yazısını paylaşıyoruz. 

Fethi Ağabey / Mehmet Akif İnan

Vakt erişip, dâvet gelince, varıp huzura yetti.
İşbu misafirhanede bir er kişi olarak dolanırdı.

Yarım asrı biraz aşan bu müddeti içinde, hep cihat eylemiştir. Binlerce mü’min gencin önünde o durdu dağlar gibi; yol gösterdi, erzak taşıdı, savaş öğretti. Hepimizin kursağında ekmeği vardır, hepimizin içinde kök saldırdığı bir ışık ağacı var.

Kelâmın en zarifini, edebin en kâmilini, siyasetin en ferasetlisini, edebiyatın en muhtevalısını, onun aziz varlığında erimiş bulurduk.

Çok ötelerden gelmiş, çağımızda oturmuş bir mana kahramanıydı ve gelecek zamanlara müjdeler ulaştıran bir kavşak zirvesiydi sanki.

Üstünde başında, oturup kalkmasında, konuşmasında susmasında, sevincinde hüznünde, velayetin keskin lâkin mestur yankılanmaları ışıldardı.

Binlerce coşkun şelâlenin pamuktan köpükleri dolardı çevrenize, o konuşurken.

Bulutlar, sırlarını sergilerdi önünüze, o konuşurken.

Gaibin destanları binlerce yorum nehrini, kalbinizin üzerinden geçirirdi, o konuşurken.

O konuşurken, bu çağın da, öte çağların da bilcümle kirleri, nefsin günübirlik hesapları gibi, bir duman gibi dağılarak, altın ufuklar açılırdı önünüze.

Tepeden tırnağa bir gönüldü, bir aşktı ki, en kavi akılları mihveri etrafında seyyare kılmak liyakatini hâmil… Öyle cins bir zekâ idi ki, hassasiyetinin bekâretine refik. Fethi Ağabey, hangi kelimelerdir seni anlatmaya muktedir olan; hangi yürektir, senin ufûlünden duyduğu teeessürü, kelimelere tevdi ederek rahatlayacak, teselli bulacak olan?

İman erbabına sahabetin, içinde devlet tohumları taşıyan gençliğe önderliğin, nâmdan ve nişandan müstağni destansı hayatını yaşadın sen.

Nübüvvete ve onun vârislerine boyun eğen, baş kesen, edep ve erkân ile, kibar kelâmlarla arz-ı hâl yolunda idin ve beşaretlere teslim-i vücud ve şükr ile sücud üzre idin.

Bir âkil, bir âşık, bir garib mü’min idin. Gurbet hayatını tamamlayarak, vatana vardın bugün. Sevdiklerine kavuştun. Hepimiz, O’ndan geldik, O’na döneceğiz.

Fatiha diliyorum.

Yeni Devir, 7 Ekim 1977; 
Mavera, Yıl: I, Kasım 1977, S. 12, s.  18-19.

Eklenme Tarihi: 05 Ekim 2023 13:10

Bu gönderiye henüz kimse yorum yapmadı


ANKET
Sitemizi beğendiniz mi?