Amaçlarımız

Paylaş

Kendi medeniyet değerlerini esas alan, baskı ve müdahalelere boyun eğmeyen, akli ve ilmi gerçeklerle hareket eden, insanlığın maddi ve manevi alanlarda ihtiyaç duyduğu tüm hak ve hakikatleri en uygun yol ve yöntemlerle onlara ulaştırarak üstün vasıflara sahip bir toplumun oluşmasına katkıda bulunmayı, sistematik araştırmalar yapmayı, yaptığı araştırmaları insanlığın hizmetine sunmayı amaçlar. Vakıf, Mehmet Akif İnan’ın hatırasını yaşatmayı, eserlerini tanıtmayı, fikir ve düşüncelerini gelecek nesillere aktarmayı, Mehmet Akif İnan’ın fikirleri doğrultusunda kültür ve sanat dallarının gelişmesi, yurt içinde ve yurt dışında tanıtılması ve yaygınlaştırılması için faaliyetlerde bulunmayı hedefler. Vakıf, İnsanların dil, din, ırk, cinsiyet, mezhep ve siyasi düşünce farkı gözetmeksizin sorumluluk ve haklarını öğrenerek yetişmesini, toplumun adalet ve barış içinde yaşaması amacıyla yapılacak her türlü gayret ve çalışmalara destek vermeyi, toplumsal meseleler karşısında sorumluluk bilinci ile düşüncelerini ortaya koyarak projeler geliştirmeyi ve bu düşüncelerini hayata geçirebilmek için gerekli çalışmalar yapmayı, kültür ve sanatın gelişmesini, zenginleşmesini ve sonraki nesillere çok daha güçlü aktarılmasını, insan onuruna yakışır saygın iş imkânlarının sağlanması için çalışmalar yapmayı ve yapılmasını amaçlar. Kamu görevlilerinin meslekleri ve yürüttükleri görevle ilgili bilgilendirilmelerini, mesleklerinde ilerlemelerini sağlamayı, Memur-Sen Konfederasyonu’nun, Memur-Sen’e mensup Sendikaların ve bu sendikalara üye kamu görevlilerinin çocukları ve ailelerinin yararına ve yararlanmasına öncelik verilmek üzere; aile fertlerinin, eğitim, sağlık, sosyal ve hayat şartlarının iyileştirilmesini ve geliştirilmesini, emeklilik, malûllük, dul ve yetim kalma durumlarında gerekli koruma ve bakım tedbirlerinden faydalanabilmelerini sağlamak, yangın, su baskını, deprem gibi tabii afetlerin vukuunda, afete uuğrayan bölgelerde konut, sağlık, eğitim vb tesislerin yapılması amacıyla kamu yararına çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ile kamu kurum ve kuruluşlarına, kamu görevlileri sendikalarına yardım etmek veya bunlarla ortak projeler yapmak amacıyla kurulmuştur.

Eklenme Tarihi: 04 Ocak 2018 12:30
ANKET
Sitemizi beğendiniz mi?